Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

Fysische controle

De belangrijkste opdracht van Controlatom is het verzekeren van de bescherming van de bevolking, het milieu en de beroepshalve blootgestelde personen aan ioniserende stralingen op hun werkplaats.

Dit doen we door als erkende instelling de wettelijke opdrachten uit te voeren bij tal van installaties:

 • in de medische sector: radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie, laboratoria

  Medische sector

 • in de industrie: niveau -, densiteits -, diktemeettoestellen, en andere bronnen van ioniserende stralingen (radiografie, gammagrafie, laboratorium …)

  Industrie

 • transporten: zowel het voertuig, als de verpakkingen

  Transporten

 • voor het afvoeren van radioactief afval: verpakken, metingen, opstellen van documenten voor afvoer,

  Afval

 • studie van totaal-oplossingen (analyse, meting, evaluatie …) voor alle installaties, van de opstart tot de afbraak en dit rekening houdend met de impact op zowel het menselijk vlak als op het milieu.

Waarvoor kan u allemaal bij ons terecht:

 • Verificatie van nieuwe vergunningsaanvragen.
 • De voorafgaande afschermingstudies van klasse I, II en III installaties.
 • Ingebruikname van nieuwe installaties.
 • Werfbezoek bij nieuwe installaties.
 • De wettelijk verplichte periodieke controles (minimum trimestrieel voor alle klasse II installaties en jaarlijks voor alle klasse III installaties) bevat volgende punten:
  • Bepaling van de intensiteit van straling
  • Radioactieve besmettingen
  • Controle van beschermingsmiddelen ( schorten, spuitafschermers,…)
  • Omgevingsdosimetrie
  • Controle van signalisatiemiddelen
  • Testen van interlocks op de toegangsdeuren van de bestralingsruimte
 • Het onderzoek van incidenten en overschrijdingen van dosislimieten.
 • Toezicht op vrijgavemetingen op het afval.
 • Toezicht houden op de goede werking en het correcte gebruik van de meetapparatuur.
 • Opstellen en nalezen van procedures.
 • Bijstand bij het invullen van het NIRAS-inventaris dossier.
 • Dosimetrische studies.
 • Projecten voor de (her)organisatie van de stralingsbescherming.
 • Het onderzoeken van projecten ivm het transport van radioactieve stoffen binnen of buiten de vestiging en het vooraf goedkeuren hiervan.
 • In geval van vloeibare of gasvormige lozingen in het milieu:
  • Theoretische berekening van de lozing
  • Verificatie van de theoretische berekening door metingen uit te voeren
  • Toetsen van de resultaten aan de wetgeving
 • Telefonische bijstand tijdens de kantooruren.
 • 24/24 uur permanentie voor incidentgevallen.
VCA
+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)